Sygeforsikring Danmark

Medlem af sygeforsikring Danmark?

Sygeforsikring Danmark yder tilskud til behandling hos autoriseret fysioterapeut

Klinikken indberetter automatisk til sygeforsikring Danmark, som efterfølgende refunderer en del af beløbet

Takster 2019:

1. konsultation:                      133,00 kr.

Normal behandling:                 88,00 kr.

Hjemmebehandling                101,00 kr

 

Tilskud ved behandlingsforløb hos Axis:

1. konsultation og 4 behandlinger:     550 kr.

1. konsultation og 9 behandlinger:     1055 kr.

Sundhedsforsikring

Har du en privat sundhedsforsikring?

Din sundhedsforsikring vil typisk dække udgifter til fysioterapi optil det der kaldes patientandelen (173 kr. pr. behandling). Nogle forsikringsselskaber dækker hele udgiften til fysioterapi.

Anmeld din skade til din sundhedsforsikring og forhør dig om dine muligheder for at få dækket behandling. Husk lægehenvisning.

Klinikken afregner direkte med dit forsikringsselskab. 

Skadesforsikring

Kommet til skade?

Hvis du er kommet til skade dækker dit forsikringselskab typisk omkostninger ved behandling hos fysioterapeut ved lægehenvisning.

Husk at tage på skadestue eller henvend dig hos din praktiserende læge hurtigst muligt efter at skaden er opstået.

Anmeld din skade til dit forsikringsselskab og forhør dig om dine muligheder for at få dækket behandling. Husk lægehenvisning.

Klinikken afregner direkte med dit forsikringsselskab.